SHOPPING CART

No Products in the Cart

TOTAL:
£0.00
Ag Imeacht le Sruth
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

Ag Imeacht le Sruth

£7.50
  • Barcode: 9781911363156
DESCRIPTION

The canoe was moving very fast! And the river was bubbling like a pot on the fire!
‘Why is the current getting stronger?’ said Níotú. BrrrrrrrrrRRR!
‘Oh, Mummy!’ said the little Indian. ‘A waterfall!’

Without his father’s permision, Níotú goes playing in a canoe in the river. Before long the canoe carries him away in the current. How will the little Indian come home safely?

Níotú is a Red Indian. He lives with his mother and father in a teepee. Around them live the Little Teepee Red Indian tribe. Every day along with his friends, Fataí and Navó, Níotú goes to play in the forest, learning about animals and about nature.

Bhí an canú ag imeacht go fíorsciobtha! Agus bhí an abhainn ag coipeadh mar a bheadh uisce i bpota os cionn na tine!
‘Cén fáth a bhfuil an sruth ag éirí níos láidre?’ arsa Níotú. BrrrrrrrrrRRR!
‘Ó, a Mhamaí!’ arsa an tIndiach beag. ‘Eas!’

Gan cead óna athair, téann Níotú ag spraoi i gcanú ar an abhainn. Is gearr go dtugann an canú le sruth é. Cén chaoi a dtiocfaidh an tIndiach beag slán?

Indiach Dearg is ea Níotú. Tá sé ina chónaí lena athair is a mháthair i dtípí. Thart timpeall orthu tá treibh na dTípíonna Beaga. Gach lá, in éindí lena chairde Fataí agus Navó, téann Níotú ag spraoi san fhoraois, ag foghlaim faoi ainmhithe agus faoin nádúr.

 

REVIEWS

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP