Search products:

Shipping & Returns Information

   
***We currently do not ship products outside the UK and Ireland.  Please check back with us at a later date as we soon hope to ship worldwide***
 
As we are able to track all deliveries, should your delivery not arrive by the end of these guideline times please e-mail us at info@siopaancarn.com
 
 
Fastway Courier: excellent delivery standards
 
  • Ireland & Northern Ireland - Next day Delivery from dispatch (NB. Some parts of Ireland may take 2 days);
  • Rest of the UK – 2 working days from date of dispatch.
 
Royal Mail- Registered Post - Registered Post provides secure delivery
 
 
It allows us to track your delivery for deliveries in the UK and Ireland.
If dispatched before 12pm
  • Northern Ireland - Next Day Delivery from dispatch;
  • Republic of Ireland - 2 to 3 working days from date of dispatch; and
  • Rest of UK - 2 to 3 working days from date of dispatch.

When you are confirming your order, delivery costs will be displayed. The cost depends on the weight, size and destination of the product.
 
Some products will be displayed but listed as out of stock.  You can still order these products however given the handmade nature of many of our products delays may sometimes occur that are outside our control, if your product is not in stock but you still wish to order we will contact you to give an estimated date of arrival. You will always be emailed with the option to cancel your order if you would rather not wait.

All claims for delivery shortages and damages must be reported to info@siopaancarn.com  within 7 days of the delivery date. All non-deliveries have to be reported within 20 days. Contact us at info@siopaancarn.com to arrange a replacement.
 
 

RETURNS POLICY

 
Customers are entitled to return any non faulty product for a refund / exchange within 14 days of date of purchase as long as the product is in perfect condition including any wrapping.
 
 
For hygiene reasons we are unable to accept returned pierced earrings. 
 
 
Cost of delivery will not be refunded in event of an item.

Eolas ar Phostas agus Earraí Ar Ais

 
***Faoi láthair bímid ag cur earraí chuig seoltaí in Éirinn agus sa Bhreatain amháin.  Tá sé de rún againn earraí a chur chuig tíortha eile ar fud an domhain amach anseo, mar sin coinnigh súil ar an suíomh faoi choinne níos mó eolais*** 
 
Bímid in ann bealach na dtáirgí uile a chuirimid a rianú. Muna mbíonn an rud a cheannaigh tú faighte agat faoin dáta a luaigh muid leat, cuir nóta ríomhphoist chugainn ag: info@siopaancarn.com
 
Fastway Courier: ardchaighdeán seachadta

 

  • Éire – Seachadtar an beart an lá i ndiaidh go gcuirtear é (NB. Seans go nglacfadh sé dhá lá áiteanna áirithe in Éirinn a bhaint amach);
  • An Bhreatain – Dhá lá oibre ón dáta a chuirtear an beart.

Royal Mail: Post Cláraithe – Cinntítear leis seo go seachadtar an beart go sábháilte

 
Bímid in ann seachadadh beart in Éirinn agus sa Bhreatain a rianú.
 
 
Má chuirtear beart roimh mheán lae
  • Tuaisceart na hÉireann – Seachadtar an beart an lá i ndiaidh go gcuirtear é;
  • Poblacht na hÉireann – Seachadtar an beart 2 nó 3 lá oibre i ndiaidh go gcuirtear é; agus
  • An Bhreatain - 2 nó 3 lá oibre i ndiaidh go gcuirtear é.

Nuair a bheidh d'ord á dhearbhú agat, cuirfear na costais seachadta in iúl duit. Bíonn an costas ag brath ar mheáchan an táirge, a mhéid agus an áit a bhfuil sé á chur chuige.
 
 
Beidh táirgí áirithe ar taispeáint ach iad as stoc.  Is féidir iad a ordú go fóill, ach is cosúil go mbeidh moill ann iad a chur chugat, rud nach bhfuil neart againn air mar is earraí lámhdhéanta cuid mhór acu. Muna bhfuil an táirge atá uait againn ach gur mhaith é a ordú, rachaimid i dteagmháil leat lena chur in iúl duit cén dáta a mheasaimid a chuirfear chugat é. I ngach cás, cuirfear nóta ríomhphoist chugat agus beidh sé de rogha agat an t-ord a chur ar ceal más fearr leat gan fanacht.
 
Caithfear éilimh a eascróidh as easnamh nó damáiste i dtaca leis an táirge de a chur in iúl taobh istigh de sheacht lá de dháta seachadta an táirge trí ríomhphost a chur chuig: info@siopaancarn.com. Caithfear scéala a chur chugainn maidir le táirgí nach seachadtar taobh istigh de 20 lá. Déan teagmháil linn le socrú a dhéanamh táirge eile a fháil: info@siopaancarn.com.
 

POLASAÍ MAIRIR LE TÁIR GÍ AR AIS

 

Tá custaiméirí i dteideal táirge nach bhfuil fabht air a chur ar ais taobh istigh de 14 lá ón lá a cheannaítear é agus aisíoc nó malairt táirge a fháil chomh fada agus atá an táirge sin i riocht foirfe, an cumhdach san áireamh.

Mar gheall ar chúrsaí sláinteachais, ní féidir linn glacadh ar ais le fáinní cluasa pollta. 

Ní aisíocfar costais seachadta sa chás go ndéanfar táirge a mhalartú ar cheann eile.
 
Privacy PolicyShipping & Returns Information