Search products:

About Us

Originally established by Carntogher Community Association in January 2007, Siopa An Carn is now a successful business in its own right.
 
Siopa An Carn is widely respected as a tasteful gift shop specialising in traditional and contemporary Irish crafts and gifts; many of our products offer the option to be personalised, so you are sure to find the perfect gift at Siopa An Carn.
 
In addition to our gift collection we also stock a comprehensive range of books and irish tradtional music CDsThe books cater for a range of interests in Irish history, the GAA, Irish placenames, Irish surnames, etc and include a full range of books and audio CDs for Irish-language learners from Naíscoil (Pre-school) children through to adult learners.
 
Situated at the foot of the Carntogher Mountain, two miles outside Maghera, Co. Derry, Siopa An Carn has become popular with both the local community and tourists alike. 
 
The An Carn Centre also boasts a Post Office, a community library, internet and business services, conference facilities and computer training suite as well as a programme of  leisure, recreational and accredited courses.  To find out more about An Carn, click

Eolas Orainn

Bhunaigh Cumann Forbartha Charn Tóchair Siopa An Carn i mí Eanáir 2007 le saothar ceardaithe agus ealaíontóirí as fud fad na hÉireann a chur chun cinn. Sa lá atá inniu ann is gnólacht rathúil ann féin é Siopa An Carn.
 
Tá clú ar Shiopa An Carn mar shiopa bronntanas de cháilíocht a dhíríonn ar shaothar ceardaíochta agus bronntanais Éireannacha thraidisiúnta agus chomhaimseartha. Is féidir pearsantú a dhéanamh ar roinnt mhaith de na táirgí a dhíolaimid, mar sin is cinnte go dtiocfaidh tú ar bhronntanas atá díreach foirfe i Siopa An Carn.

Mar aon leis na bronntanais atá ar díol, tá réimse leathan leabhar agus dlúthdhioscaí de cheol traidisiúnta na hÉireann Baineann na leabhair le hábhair éagsúla, ina measc stair na hÉireann, CLG, logainmneacha na hÉireann, sloinnte Éireannacha srl. Tá cuid mhór leabhar agus dlúthdhioscaí ann fosta d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge, bíodh páistí naíscoile nó daoine fásta i gce

Bíonn tóir ag muintir na háite agus turasóirí araon ar Shiopa An Carn atá suite ag bun Shliabh Charn Tóchair, dhá mhíle ó Mhachaire Rátha, Contae Dhoire. Tá oifig poist in Ionad
 
An Carn fosta mar aon le leabharlann phobail, seirbhísí idirlín agus gnó, áiseanna comhdhála agus seomra oiliúna ríomhaireachta. Bíonn clár de chúrsaí fóillíochta, áineasa agus de chúrsaí creidiúnaithe ar siúl san ionad chomh maith.  Le níos mó eolais a fháil ar An Carn,gliogáil anse
 
 
 
 
Privacy PolicyShipping & Returns Information